FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data:

NABYWCA:

Imie i nazwisko:……………………………………

Adres:………………………………………………

Email:………………………………………………

Numer zamówienia:……………………………….

(lub nazwa uzytkownika z allegro)

 

Nazwa zwracanego produktu:……………………………………………………………

Data zakupu:………………………..

Oświadczam, ze rezygnuje z zakupionego towaru w firmie Miśka Baby Monika Świętek

i proszę o zwrot pieniędzy na konto:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

(w przypadku braku konta, proszę podać adres, pod który pieniądze maja zostać wysłane przekazem)

 

Towar odsyłam nieuszkodzony, nieużywany wraz z paragonem/ bez paragonu*, na adres biura:

Miśka Baby Monika Świętek

ul. Kościuszki 4

32-400 Myślenice

 

 

Podpis

…………………………………………………..

 

 

*niepotrzebne skreślić